1 » Zasady wysyłki2

Zasady wysyłki

Wysyłka towaru

  1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w zamówieniu, które zostało potwierdzone przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Towar jest doręczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Klient ponosi koszt dostawy towaru. Koszt dostawy dla przesyłek standardowych zależy od wagi przesyłki. Koszt dostawy jest automatycznie obliczany i podawany w Koszyku.
  4. Jeżeli towar jest objęty przysyłką niestandardową, informacja w tym względzie widnieje w opisie towaru i koszt dostawy jest określany indywidualnie dla danego towaru.
  5. Szacunkowy (średni) termin dostawy jest wskazywany w opisie danego towaru, określa dni robocze i jest podawany jedynie orientacyjnie. Termin podany w opisie produktu należy liczyć od dnia przygotowaniu towaru do wysyłki przez Sprzedającego. Termin dostawy jest w szczególności uzależniony od dostępności produktu w magazynie.
  6. Towar jest przekazywany do wysyłki z chwilą skompletowania wszystkich towarów objętych zamówieniem. Rozdzielenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody przez Klienta i Sprzedającego oraz dokonania zapłaty za dostawę towaru, zgodnie z dokonanym podziałem zamówienia.
  7. Koszt dostawy, zawiera również koszt pakowania towaru i przygotowania go do wysyłki, w szczególności koszt materiału użytego do zabezpieczenia towaru.
  8. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru, przy ul. Włocławskiej 147 – 157, 87 – 100 Toruń, i wówczas Klient nie ponosi kosztów dostawy. Jeżeli będą dostępne inne miejsca odbioru osobistego, wówczas zostaną one wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  9. W przypadku zamówienia towarów o różnym szacunkowym terminie dostawy, należy brać pod uwagę dłuższy podany termin.
 

Przejdź do strony głównej
Chcesz złożyć zapytanie ofertowe? SKONTAKTUJ SIĘ